Vega

R 14124,30

Vega 3LSS1.2/60-24/250

Vega Solar Borehole pump combo 250 Watt, 24V. Max head 60m, max...
R 14376,15

Vega 3LSS1.2/85-24/350

Vega Solar Borehole pump combo 350 Watt, 24V. Max head 85m, max...
R 8452,50

Vega 3LSS1.5/50-24/180

Vega Solar Borehole pump combo 180 Watt, 24V. Max head 50m, max...
R 17803,15

Vega 3LSS2/110-72/750

Vega Solar Borehole pump combo 750 Watt, 72V. Max head 110m, max...
R 8735,40

Vega DC-AC 0.75kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 0.75kW 220V 3Phase
R 9273,60

Vega DC-AC 1.5kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 1.5kW 220V 3Phase
R 23432,40

Vega DC-AC 11kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 11kW 380V 3Phase
R 24895,20

Vega DC-AC 15kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 15kW 380V 3Phase
R 44325,60

Vega DC-AC 18.5kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 18.5kW 380V 3Phase
R 9646,20

Vega DC-AC 2.2kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 2.2kW 220V 3Phase
R 46782,00

Vega DC-AC 22kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 22kW 380V 3Phase
R 48079,20

Vega DC-AC 30kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 30kW 380V 3Phase
R 72146,40

Vega DC-AC 37kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 37kW 380V 3Phase
R 15249,00

Vega DC-AC 4kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 4kW 220V 3Phase
R 17567,40

Vega DC-AC 5.5kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 5.5kW 220V 3Phase
R 20203,20

Vega DC-AC 7.5kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 7.5kW 380V 3Phase
R 15640,00

Vega LSQB2/26-D24/250

Vega Peripheral Vane Solar pump combo 250 Watt, 24V. Max head...
R 5980,00

Vega PLM-250P-60

Vega Solar panel 250 Watt, 48V
R 6325,00

Vega PLM-300P-72

Vega Solar panel 300 Watt, 36V
R 836,05

Vega Solar Regulator

Vega Solar Regulator, Max 2880 Watt.