Vega

R 18242,57

Vega 3LSS1.2/60-24/250

Vega Solar Borehole pump combo 250 Watt, 24V. Max head 60m, max...
R 22475,26

Vega 3LSS1.2/85-24/350

Vega Solar Borehole pump combo 350 Watt, 24V. Max head 85m, max...
R 8069,44

Vega 3LSS1.5/50-24/180

Vega Solar Borehole pump combo 180 Watt, 24V. Max head 50m, max...
R 34838,10

Vega 3LSS2/110-72/750

Vega Solar Borehole pump combo 750 Watt, 72V. Max head 110m, max...
R 7406,58

Vega DC-AC 0.75kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 0.75kW 220V 3Phase
R 7867,04

Vega DC-AC 1.5kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 1.5kW 220V 3Phase
R 19882,01

Vega DC-AC 11kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 11kW 380V 3Phase
R 21121,71

Vega DC-AC 15kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 15kW 380V 3Phase
R 37612,25

Vega DC-AC 18.5kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 18.5kW 380V 3Phase
R 8185,82

Vega DC-AC 2.2kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 2.2kW 220V 3Phase
R 39704,56

Vega DC-AC 22kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 22kW 380V 3Phase
R 40802,58

Vega DC-AC 30kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 30kW 380V 3Phase
R 61226,00

Vega DC-AC 37kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 37kW 380V 3Phase
R 12935,89

Vega DC-AC 4kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 4kW 220V 3Phase
R 14910,56

Vega DC-AC 5.5kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 5.5kW 220V 3Phase
R 17136,96

Vega DC-AC 7.5kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 7.5kW 380V 3Phase
R 22990,11

Vega LSQB2/26-D24/250

Vega Peripheral Vane Solar pump combo 250 Watt, 24V. Max head...
R 4743,75

Vega PLM-250P-60

Vega Solar panel 250 Watt, 48V
R 5692,50

Vega PLM-300P-72

Vega Solar panel 300 Watt, 36V
R 742,56

Vega Solar Regulator

Vega Solar Regulator, Max 2880 Watt.