Vega

R 16584,15

Vega 3LSS1.2/60-24/250

Vega Solar Borehole pump combo 250 Watt, 24V. Max head 60m, max...
R 20432,05

Vega 3LSS1.2/85-24/350

Vega Solar Borehole pump combo 350 Watt, 24V. Max head 85m, max...
R 7335,85

Vega 3LSS1.5/50-24/180

Vega Solar Borehole pump combo 180 Watt, 24V. Max head 50m, max...
R 31671,00

Vega 3LSS2/110-72/750

Vega Solar Borehole pump combo 750 Watt, 72V. Max head 110m, max...
R 6733,25

Vega DC-AC 0.75kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 0.75kW 220V 3Phase
R 7151,85

Vega DC-AC 1.5kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 1.5kW 220V 3Phase
R 18074,55

Vega DC-AC 11kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 11kW 380V 3Phase
R 19201,55

Vega DC-AC 15kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 15kW 380V 3Phase
R 34192,95

Vega DC-AC 18.5kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 18.5kW 380V 3Phase
R 7441,65

Vega DC-AC 2.2kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 2.2kW 220V 3Phase
R 36095,05

Vega DC-AC 22kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 22kW 380V 3Phase
R 37093,25

Vega DC-AC 30kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 30kW 380V 3Phase
R 55660,00

Vega DC-AC 37kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 37kW 380V 3Phase
R 11759,90

Vega DC-AC 4kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 4kW 220V 3Phase
R 13555,05

Vega DC-AC 5.5kW 220V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 5.5kW 220V 3Phase
R 15579,05

Vega DC-AC 7.5kW 380V 3Phase

Vega Solar Inverters DC-AC 7.5kW 380V 3Phase
R 20900,10

Vega LSQB2/26-D24/250

Vega Peripheral Vane Solar pump combo 250 Watt, 24V. Max head...
R 4312,50

Vega PLM-250P-60

Vega Solar panel 250 Watt, 48V
R 5175,00

Vega PLM-300P-72

Vega Solar panel 300 Watt, 36V
R 675,05

Vega Solar Regulator

Vega Solar Regulator, Max 2880 Watt.